16 Mawrth, 2016 – Disgo’r Urdd

disgo

Rownd derfynol Disco’r Urdd Rhanbarthol.
Tocynnau ar y drws
17.00 yh – 20.00yh.
Dewch i wylio cystadleuwyr y ddanws disgo cyn iddynt gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir y Fflint.