25 Mawrth, 2016 – CABARET NEUADD CRICIETH

brass

Neuadd Goffa Cricieth yn cyflwyno:
Cabaret  Neuadd Cricieth

Bandiau -PERSUASIONS. Dj – VIC BOOGIE-NIGHTS
£5.00 y pen 20.00yh – 23.00yh
Ychydig o adloniant i gychwyn penwythnos y Pasg..