Manylion Technegol

Manylion Technegol & tu cefn i’r llwyfan:

Ystafell Rheoli – system goleuo cyfrifiadurol a desg sain

Llwyfan – Lled 9.85m (32 ‘.5 “) dyfnder 6.55m (21’ .6”) Trac uchder 4.1 m  (13’6 “)

Sain – Pedwar Jack meicroffon llawr, tri meicroffon yn hongian, cyfleusterau ar gyfer radio/meicroffon llaw a darlledu tap/cd. Uchelseinyddion bob ochr i’r llwyfan yn yr awditoriwm a seinyddion dirpwyol yn y ddwy adlen.

Llenni – Ffrynt, Cynfasau Duon a seiclorama.

Ardaloedd Alen – i’r dde a chwith o’r llwyfan.

Tu cefn i’r llwyfan – storfa setiau, ardal bae gyda mynediad drws cefn mawr ar gyfer llwyfannau a setiau ac yn y blaen, ysgolion ymestynnol symudol ar olwynion. Grisiau at storfa tan llwyfan. Mynediad cefn ar gyfer cast ac ati.

3 ystafell wisgo mawr – dau ar y llawr gwaelod ac un i fyny grisiau troellog tu ôl i’r llwyfan yn cynnwys drychau llwyfan, rheiliau dillad, cypyrddau, cawodydd, toiledau a seinyddion trosglwyddo. Gall yr ystafell werdd  cael ei defnyddio fel ystafell wisgo ychwanegol ar gyfer castiau mawr.

Cyfleusterau – toiled anabl a thoiledau yn y coridor tu cefn i’r llwyfan.

Diogelwch – dihangfa tân ac allanfeydd tân.