Cyfeillion

Mae ein Cyfeillion yn rhoi cefnogaeth mawr i’r Neuadd Goffa ac yn ei sgil maent yn derbyn gostyngiadau arbennig i rai digwyddiadau.

Un ffordd ymarferol i sicrhau dyfodol i ddigwyddiadau mawr a bach yn y Neuadd, er budd pobl leol ac ymwelwyr, yw drwy ddod yn Gyfaill i’r Neuadd.

Mae ein ffioedd yn rhesymol iawn, gyda thri dewis:

 Aelodaeth Noddedig Unigol – £10 y flwyddyn (Aelodaeth ar y cyd – £20) 

• Gwybodaeth ymlaen llaw am ddigwyddiadau
• 10% i ffwrdd ar docynnau i ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan y Neuadd
• Tocyn Aelodaeth Blynyddol

 Aelodaeth Noddedig Unigol – £50 y flwyddyn (Aelodaeth ar y cyd – £100) 

• Gwybodaeth ymlaen llaw am ddigwyddiadau
• 20% i ffwrdd ar docynnau i ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan y Neuadd
• Tocyn Aelodaeth Blynyddol

 Aelodaeth Busnes: £50 y flwyddyn 

• Dolen am ddim i’ch busnes ar e dudalennau Beth Sydd Ymlaen a Chyfeillion ar wefan y Neuadd
• Gwybodaeth ymlaen llaw am ddigwyddiadau
• 10% i ffwrdd ar docynnau i ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan y Neuadd
• Tocyn Aelodaeth Blynyddol

I ddod yn Aelod, neu i adnewyddu Aelodaeth yn barod, dadlwythwch ffurflen ymaelodi isod, mae gennych ddau ddewis, gallwch naill ai

a) Dogfen WORD – ei chwblhau gyda eich manylion, a’i hanfon atom i friends@cricciethmemorialhall.com neu

b) PDF – ei hargraffu, ei chwblhau a’i dychwelyd atom drwy’r post

Ffurflen Ymaelodi – WORD
Ffurflen Ymaelodi – PDF