Adnoddau

Adnoddau’r Neuadd

Mae Neuadd Goffa Cricieth yn addas ar gyfer nifer o ddigwyddiadau o ddramâu i briodasau.

Yn fras dyma’r cyfleusterau mae’r neuadd yn eu cynnig. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’n swyddog technegol, Ben Rosen dros y ffôn neu dros ebost.

Cliciwch yma i gael Plan Llawr y Neuadd a’r Stafell Werdd


Seddi
Seddi symudol ar gyfer 216 yn y stondinau a seddi sefydlog wedi’u clustogi i 178 yn y balconi.
Arlwy
Bar mawr ac ardal gweini fechan. Cegin fechan gyda tegellau, oergell, sinc, llestri (nid oes unrhyw gyfleusterau coginio ond gallwch dod a bwyd wedi ei baratoi i mewn)
Lloriau
Lloriau pren prydferth drwy gydol yr auwditoriwm, addas ar gyfer dawnsio.
Mynedfa
Prif ddrysau a drysau ochr yn ogystal â mynediad i gadeiriau olwyn.
Diogelwch
System larwm tân ac allanfeydd tân. Mae polisi dim ysmygu yn gweithredu trwy yr adeilad.
Cyfleusterau
Toiledau merched, dynion ac anabl
Parcio
Parcio ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a maes parcio cyhoeddus mawr gerllaw.
Ychwanegol
System ar gyfer y trwm eu clyw. Ystafell gwyrdd mawr ar gyfer cyfarfodydd ac ati gyda unedau sain trosglwyddo.
WiFi
Mynediad i’r we gyda BT Broadband

 

ddf60a7c44ff237ce88c25c59e0de1ca_7tdxGair o ddiolch

Mae Neuadd Goffa Cricieth wedi derbyn rhodd hael iawn gan gyfaill lleol a chefnogwr y Neuadd, sef Mrs Dorothy Wright. Gyda’r rhodd prynwyd 200 o gadeiriau cyfforddus ar gyfer y Neuadd. Rydym yn hynod o ddiolchgar am anrheg mor hael, fe fydd y cadeiriau ar gael ar gyfer priodasau ac i fynychwyr cyngherddau.