Croeso

Neuadd Goffa Cricieth

 

 

 

Cliciwch yma i wybod mwy am ddigwyddiadau cyson ac achlysurol yn y neuadd hanesyddol hon.

Mae’r neuadd ar gael ar gyfer pob math o ddigwyddiadau o gyngherddau i briodasau ac mae’n cael ei defnyddio’n rheolaidd gan nifer o fudiadau ac unigolion mewn gweithgareddau amrywiol.

Adeiladwyd yr adeilad rhestredig yma gyda rhoddion cyhoeddus fel cofeb i drigolion lleol a fu’n ymladd ac a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac mae bellach yn cynnwys y rheiny a roddodd eu bywydau yn yr Ail Ryfel Byd hefyd. Agorwyd y Neuadd Goffa gan y gwleidydd enwog a chyn-Brif Weinidog David Lloyd George, a anwyd yn lleol, yn 1922, ac mae’r adeilad yn dal i gynnwys rhai nodweddion gwreiddiol Art Deco.

Mwy am hanes y neuadd

Newyddion

Parcio i’r anabl | Disabled parking

Yn anffodus mae’r cyfleuster yma ar gau ar hyn o bryd. Dylai noddwyr ollwng ar ochr y neuadd a pharcio yn rhywle arall. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster.

Unfortunately this facility is closed until further notice. Patrons should drop off alongside the hall and park elsewhere. Please accept our apologies for the inconvenience.

 

 

Mae’r Neuadd Goffa yn hynod o falch i gyhoeddi ein bod yn gweithio gyda Coleg Meirion Dwyfor i wella ag adnewyddu ein safle we, tudalen facebook ac i gyflwyno’r Neuadd i drydar ac i Instagram.

 

Fydd y myfyrwyr a’i darlithwyr yn defnyddio eu profiad fel rhan o’r rhaglen Baccalaureate er bydd y Neuadd a’r gymuned. Rydym yn hynod o ddiolchgar i’r myfyrwyr sydd wedi gwirfoddoli i’n helpu a rydym yn edrych ymlaen i weld y wellhad gan y criw ifanc gwybodus a brwydfrydig yma.

 

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Coleg Meirion Dwyfor a’i darlithwyr am ei gefnogaeth yn y cynllun yma a rydym yn edrych ymlaen at berthynas hir a llwyddianus.

 

Unrhyw ymholiad ag archebion i’r  Swyddog Archebu’r Neuadd ar 01766 523672 neu bookings@cricciethmemorialhall.com

 

 

 

 

The Memorial Hall is delighted and proud to announce that we are working with Coleg Meirion-Dwyfor in revitalizing and improving its multi-media platforms; its website, facebook page and introducing itself to twitter and instagram.

The students and their lecturers will be using this experience as an actual part of their Baccalaureate program to benefit the Memorial Hall and the community. We are grateful to the number of students who have volunteered to help us and are excited to see the improvements from this knowledgeable and enthusiastic group of young people.

We are grateful to the College and the lecturers for their support and enthusiasm in helping us and look forward to a successful and long-running relationship

All booking and enquiries still go to the Booking Officer on 01766 523 672 or bookings@cricciethmemorialhall.com as usual.