Privacy & Cookies

Although we do not use cookie tracking on our site we still feel obligated to give you some insight into cookie law and ways to disable them.

About Cookies

Cookies are very small text files that are stored on your computer when you visit some websites. 

They are widely used to make the web experience more personal, which is generally seen as a positive thing. However some cookies collect data across many websites, creating 'behavioural profiles' of people. These profiles can then be used to decide what content or adverts to show you. This use of cookies for targeting in particular is what the law was designed to highlight. By requiring websites to inform and obtain consent from visitors it aims to give web users more control over their online privacy.

You can disable any cookies already stored on your computer, but these may stop a website from functioning properly.

Sessions

When you visit our site we may call a Session to be remembered by your browser for the time you are here. This is not stored like cookies and will be wiped from memory once the browser is closed. We may use the session to remember where you are on the site or aid you when filling out forms etc.

 

Preifatrwydd

Er nad ydym yn defnyddio cwcis tracio ar ein gwefan rydym yn dal i deimlo’r rheidrwydd i roi rhyw ddealltwriaeth ichi o gyfraith cwcis a’r ffyrdd i’w hanalluogi.

Cwcis – beth ydynt

Ffeiliau testun bach iawn ydi cwcis, sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â rhai gwefannau.

 Gwneir defnydd eang ohonynt er mwyn gwneud profiad y we’n fwy personol, sydd yn cael ei ystyried yn beth positif ar y cyfan. Er hynny mae rhai cwcis yn casglu data dros sawl gwefan, gan greu ‘proffiliau ymddygiad’ o bobl. Gellir wedyn ddefnyddio’r proffiliau yma i benderfynu pa gynnwys neu hysbysebion i’w dangos ichi. Tynnu sylw at y defnydd yma o gwcis i dargedu, yn fwy na dim, ydi amcan y gyfraith. Trwy fynnu bod gwefannau’n rhoi gwybodaeth ac yn derbyn caniatâd gan ymwelwyr mae’n anelu i roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr y we dros eu preifatrwydd ar-lein.

Gallwch analluogi unrhyw gwcis sydd wedi’u storio’n barod ar eich cyfrifiadur, ond gall rhain rwystro gwefan rhag gweithio fel y dylai.

Sesiynau

Pan fyddwch yn ymweld â’n safle gallwn ofyn i Sesiwn gael ei chofio gan eich porwr dros yr amser yr ydych yma. Chaiff hyn ddim ei storio fel cwcis a bydd yn cael ei ddifa o’r cof wedi i’r porwr gau. Gallwn ddefnyddio’r sesiwn i gofio ble rydych ar y safle neu i’ch helpu wrth lenwi ffurflenni ayyb.

 

© 2024 Neuadd Goffa Criccieth Memorial Hall, High St, Criccieth, LL52 0HB - :: An areaRT Website
Registered Charity 511623