Event Diary

                                                                                                                  Gŵyl Canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth
                                                                                                                              27 Mai tan 5 Mehefin 2022
                                                                                                                              Digwyddiadau eraill i ddilyn
                                                                                                                  Criccieth Memorial Hall Centenary Festival
                                                                                                                             27th May to 5th June 2022
                                                                                                                                Further events to follow

Nos Wener 27 Mai

Cymru yn erbyn y Byd

mewn cydweithrediad efo Gwin Dylanwad, Dolgellau

 Dewch i brofi pedwar gwin o Gymru (un pefriog, un gwyn, un rosé ac un coch) a phedwar o winoedd cyfatebol o wledydd eraill y byd

 Y Neuadd Goffa am 7.30 yh

Tocynnau: £20

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

https://dylanwad.co.uk

 Friday 27th May

Wales v The World

in conjunction with Dylanwad Wine, Dolgellau

 Enjoy tasting 4 wines from Wales (a sparkling, a white a rosé and a red) and 4 corresponding wines from elsewhere in the world

 The Memorial Hall at 7.30pm

Tickets: £20

Book early – limited numbers

https://dylanwad.co.uk

 

                                                

                                               

                                                                                         

                                                                           

                                                                         GERSHWIN BAND DANCE EVENING   Saturday 28th MAY     7.30 PM    Tickets  £15.00 a Table Stalls or £5 in Balcony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COFIO'R CANT/ THE HALL IS A HUNDRED      Sunday 29th May              7.00PM     Written by Twm Morys and Gwyneth Glyn . 

Drama gymunedol a grëwyd gan y tîm a greodd SIOE FACIWIS yn 2019./  A Community play Created by the team that created the EVACUEES SHOW in 2019.

 

Noson o ddrama a chan /An evening of drama and Song. 

MYNEDIAD AM DDIM/ FREE ENTRY 

 

 

 

                               

 

 

 CRICCIETH STARLIGHT PLAYERS                                 

 Present

A Centenary of Song

Celebrating 100 years of music, dance and comedy in the Criccieth Memorial Hall.

A variety performance by the Criccieth Starlight Players.

 Tuesday 31st May 2022

7.30pm

Criccieth Memorial Hall

For more information and tickets visit www.thestarlightplayers.com or see our Facebook page: www.facebook.com/thestarlightplayers


Nos Fercher 1 Mehefin                                   CLOUDS 
Pedwarawd telyn CLOUDS
Ffurfiwyd ym 2008 yn y cyfnod pan oedd Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift ac Angelina Warburton yn fyfyrwyr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion, RNCM. Ers hynny maent wedi datblygu o nerth i nerth ac wedi teithio ar hyd a lled Prydain. Mae’r bedair aelod yn delynorion proffesiynol yn gweithio fel unawdwyr, chwaraewyr cerddoriaeth siambr a cherddorfaol ac wedi ymddangos ar lwyfanau Cadogan Hall, y Barbican, Royal Albert Hall a Neuadd Dewi Sant Caerdydd.
Y Neuadd Goffa am 7.30 yh
Tocynnau: £12
Noddir gan: Chapman Charitable Trust

Wednesday 1st June

CLOUDS Harp Quartet
Formed in 2008 when Elfair Grug Dyer, Rebecca Mills, Esther Swift and Angelina Warburton all studied at the Royal Northern College of Music in Manchester. Since then they have released 4 CDs of original works and toured extensively around the UK. As individuals, all four are established as soloists, chamber and orchestral musicians: including performances at Cadogan Hall, Barbican and Royal Albert Hall, London and St. Davids Hall, Cardiff.
The Memorial Hall at 7.30pm
Tickets: £12
Sponsored by the Chapman Charitable Trust


Nos Iau 2 Mehefin                                Guto Harri
Darlith Goffa David Lloyd George
Guto Harri - “Lloyd George and Boris Johnson: poloar opposites – or not?”

Darlledwr, Ymgynghorydd Cyfathrebu ac ysgrifennwr. Cyn Brif Ohebydd Gwleidyddol y BBC, cyn Llefarydd a Chyfarwyddwr Materion Allanol Boris Johnson tra’n Faer Llundain a chyn Gyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Corfforaethol NewsUK

Y Neuadd Goffa am 7.30 yh
Tocynnau: £15 (yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com)
Noddir gan: Mrs M George a Chadeirydd Cyngor Gwynedd

Thursday 2nd June
David Lloyd George Memorial Lecture
Guto Harri - “Lloyd George and Boris Johnson: poloar opposites – or not?”

Writer, broadcaster & communications consultant. Former BBC Chief Political Correspondent, Spokesman and Director of External Affairs for Boris Johnson when Mayor of London, and Director of Communications and Corporate Affairs for NewsUK
The Memorial Hall at 7.30pm
Tickets: £15 (including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com)
Sponsored by Mrs M George & The Chairman of Gwynedd Council


Nos Wener 3 Mehefin
Johns’ Boys Male ChorusJohns Boy Choir

Enillwyr cystadlaethau corau meibion Côr Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn 2019 yn ogystal â chystadleuaeth “Côr y Byd” yn Llangollen yn 2019
Y Neuadd Goffa am 7.30 yh
Tocynnau: £15

Friday 3rd June
Johns’ Boys Male Chorus           Johns Boy Choir

Winners of the Côr Cymru, National Eisteddfod of Wales and Llangollen International Eisteddfod male voice choir competitions in 2019 and 2019 winners of the “Choir of the World” competition at Llangollen
The Memorial Hall at 7.30pm
Tickets: £15

 

 

 

Nos Sadwrn 4 Mehefin                         
Made in Liverpool

Dewch i brofi a mwynhau un o fandiau preswyl y Cavern Club yn perfformio cerddoriaeth y ffenomen gerddorol orau a mwyaf llwyddiannus erioed o bosibl sef y Beatles
Y Neuadd Goffa am 8.00 yh (drysau a bar yn agor am 7.15yh)
Tocynnau: £15

Saturday 4th June
Made in Liverpool
Enjoy and experience one of the Cavern Club’s resident bands playing the music of arguably the greatest and most successful music phenomenon ever, The Beatles
The Memorial Hall at 8.00pm (doors and bar open at 7.15pm)
Tickets: £15

© 2022 Neuadd Goffa Criccieth Memorial Hall, High St, Criccieth, LL52 0HB - :: An areaRT Website
Registered Charity 511623